Zajímavosti

Naše nejstarší knihy

Při zpracování knihovního fondu v počítačovém programu Clavius byly nalezeny tyto nejstarší knihy. Mají pro nás spíše historickou hodnotu, protože pochází ze Čtenářského spolku Vlastimír v Nových Zámcích a Čtenářského spolku Svornost v Letošově.

Autor Název díla Rok vydání Nakladatelství
Třebízský, V.B Stezkami našich dějin 1884 F. Bayer, Velké Meziříčí
Konrád, J.D. Dalmatské povídky 1888 J. Otto, Praha
Zola, Emile Zkáza I, II, III 1892 J.R. Vilímek, Praha
Třebízský, V.B Pobělohorské elegie V 1893 F. Topič, Praha
Třebízský, V.B V záři kalicha 1893 F. Topič, Praha
Třebízský, V.B Pobělohorské elegie VI 1894 F. Topič, Praha
Třebízský, V.B Z různých dob IX 1894 F. Topič, Praha
Třebízský, V.B Z různých dob XIII 1895 F. Topič, Praha
Kipling, Rudyard Obrázky z Indie 1896 Šimáček, Praha
Třebízský, V.B Z různých dob 1904 F.Topič, Praha
Neruda, Jan Politik pod čarou 1912 F.Topič, Praha