Statistika

Rok Platící čtenáři Z toho děti do 15-ti let Návštěvy celkem Výpůjčky celkem Z toho periodika Návštěva internetu
2007 40 17 692 2192 1005 210
2008 42 14 803 2224 1126 182
2009 44 20 1269 3184 1625 205
2010 57 27 1198 2631 1186 257
2011 67 35 1815 3232 1364 250
2012 44 19 1071 2601 1000 180
2013 55 32 1010 2680 1174 100