Nové knihy

Nové knihy - IV. čtvrtletí 2020

1. L'Amour, Louis Varovný výstřel
2. Esperian, Valery Nesmrtelný Cheops
3. See, Lisa Čajová dívka z Kolibříkové ulice
4. Kneidl, Laura Nedotýkej se mě
5. North, Lauren Dokonalá zrada
6. Freiová, Kristýna Lucifer a Markétka
7. Greenwood, T. Zůstat s Lucy
8. Enoch, Suzanne Všude samý Skot
9. Frasier, Anne Nejsem z ledu
10. Březinová, Ivona Šel jsem se psem M - B
11. Boček, Evžen Aristokratka u královského dvora
12.
Hlučná samota N
13. Rajská, Beata Útržky Beaty Rajské
14. Hrabal, Bohumil Spisy 1
15. Hrabal, Bohumil Spisy 2
16. Hrabal, Bohumil Spisy 3
17. Hrabal, Bohumil Spisy 4
18. Hrabal, Bohumil Spisy 5
19. Klevisová, Michaela Drak spí
20. Klevisová, Michaela Sněžný měsíc
21. Crumpton, Nick Světový atlas zvířat M - N

Zkratky:

M - mládež beletrie
MN - mládež naučná
N - naučná
Bez popisu - beletrie