Nové knihy

Nové knihy - III. čtvrtletí 2020

1. Dán, Dominik Nevíš dne, nevíš hodiny
2. Williams, Beatriz Skleněný oceán
3. Torre, Alessandra Ghostwriter
4. Beckerman, Hannah Kéž bych ti to dokázala říct
5. Drijverová, Martina České dějiny očima Psa - 2. díl MN - D
6. Brönteová, Emily Na větrné hůrce
7. Skahespeare, William Makbeth
8. Stoker, Bram Drákula
9. Jiránek, Vladimír Bob a Bobek, králíci z klobouku M - J
10. Skahespeare, William Zkrocení zlé ženy
11. Pospíšilová, Zuzana Kouzelná třída v ZOO M - P

Zkratky:

M - mládež beletrie
MN - mládež naučná
N - naučná
Bez popisu - beletrie