Nové knihy

Nové knihy - II. čtvrtletí 2021

1. Silva, Daniel Řád
2. Francis, Felix Krize
3. Penny, Louise Vysoký účet
4. Goffa, Martin Sekta
5. Goldoni, Carlo Sluha dvou pánů
6. Vácha, Dalibor M + B + M
7. Hunter, Georgia Měli jsme štěstí
8. Caplin, Julie Hotýlek na Islandu
9. Orwell, George Farma zvířat
10. Bass, Eduard Klapzubova jedenáctka M - B
11. May, Karel Vinnetou, I. Indiánské léto
12. Sekora, Ondřej Ferda Mravenec M - S
13.
Poznávej zvířátka - U mámy M

Zkratky:

M - mládež beletrie
MN - mládež naučná
N - naučná
Bez popisu - beletrie