Nové knihy

Nové knihy - I. čtvrtletí 2024

1. Rožek, Filip Gump - jsme dvojka
2. Dvořáková, Petra Pláňata
3. Tucker, K. A. Nespoutaná Aljaška
4. Bula, Oksana Vřesová můrka M - B - ž
5. Maupassant, Guy de Kulička a jiné povídky
6. Hooverová, Colleen Námi to začíná
7. Dolenský, David Rufus zálesák MN - 7
8. Poncarová, Jana Cyklistka

Zkratky:

M - mládež beletrie
MN - mládež naučná
N - naučná
Bez popisu - beletrie