Kroniky

V knihovně jsou uloženy kopie obecních a školních kronik obcí Nesovice, Nové Zámky a Letošov, které nechal zhotovit Obecní úřad Nesovice u příležitosti V. sjezdu rodáků. Čtenáři zde mohou najít zajímavé informace z historie obcí. Vzhledem k jejich hodnotě jsou kroniky pouze k nahlédnutí a ke studiu v knihovně.

1. Školní kronika Letošov 1887 - 1917
2. Školní kronika Letošov 1918 - 1953
3. Obecní kronika Letošov 1924 - 1960
4. Kronika obce Nesovice 1923 - 1938
5. Kronika obecné školy Nesovice 1940 - 1945
6. Kronika obce Nesovice 1961 - 1983
7. Obecní kronika Nesovice 1984 - 1988
8. Kronika Nesovice 1989 - 1999

Ukázky z kronik

Rok 1918

Rok 1914

Doba okupace 1940 -1945

Čestný občan Nesovic pan František Král

V knihovně můžete nahlédnout také do dokumentu ZÁSLUŽNÝ KŘÍŽ IN MEMORIAM - o panu Františku Královi, čestném občanu Nesovic. Dále je zde k nahlédnutí korespondenci pana Miroslava Křivánka a pana Františka Krále.