Ceník

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - děti do 15 let 30,- Kč
Registrační poplatek - dospělí 50,- Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka
2. upomínka
3. upomínka
Upomínací dopis
Tisk - 1 strana 2,- Kč